Historie gebouw Mulo Pekela

Dag allemaal,

Als aanvulling op de site ‘Mulo 1961’ hierbij een overzicht van de geschiedenis van het schoolgebouw aan de Compagniesterwijk en de vormen van onderwijs die daar aan de Pekelder lievertjes zijn aangeboden.

1.        De historie van het schoolgebouw. 

1913                De bouw van een (4e) basisschool in de gemeente Oude Pekel aan de Compagniesterwijk (Kosten: € 12.440,00). Als naam koos het gemeentebestuur voor ‘Nieuwe Westerschool’. Er was in Nieuwe Pekela al een Westerschool* en om verwarring te voorkomen werd er in de buurgemeente het predicaat ‘Nieuwe’ aan toegevoegd.

1956/1957     Uitbreiding met een nieuwe vleugel (lokalen Scholte, Van Oosterom, en Muziek).   Een aantal van ons kwam weer op bekend terrein, want voorheen stond daar het gebouwtje van de nutskleuterschool ‘De Zonnebloem’, geflankeerd door de zandbak en het bijbehorende berghok.

1992                Verhuizing van de (MAVO-)leerlingen naar het nieuwe gebouw op het terrein van de voormalige strokartonfabriek ‘Albion’.

Enige tijd later is de school afgebroken. De grond is bouwrijp gemaakt en heden ten dage staat er een fraaie witte stolpwoning op de plek waar we een groot deel  van onze vroege tienerjaren hebben doorgebracht.

De oude ‘Mulo’ en de nieuwe.

*De benaming  ‘Wester’ in ‘Westerschool’ heeft niets te maken met de beroemde  leerkracht/schoolopziener Hendrik Wester (1752 – 1821). Wester heeft hier slecht een geografische betekenis:  Westerschool tegenover Oosterschool.

Harry Vrieze

Advertenties